French-Asia
Privacy Policy

กฏความเป็นส่วนตัว

ที่ French-Asia.comเราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว เราสร้างข้อมูลส่วนนี้เพื่อยืนยันการทำงานของเรา ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของคุณ โดยการยืนยันว่าคุณตกลงกับกฏความเป็นส่วนตัว เพื่อแสดงว่าคุณยินยอมที่จะปฎิบัติตามรายละเอียดในกฏความเป็นส่วนตัวของเรา

กฏความเป็นส่วนตัวของเรามีดังนี้

เราจะไม่บอกต่อหรือขาย ที่อยู่อีเมลล์ ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนตัวของคุณ ถ้าไม่ได้รับอนุญาติ ที่อยู่อีเมลล์ของคุณที่ให้ไว้ เราใช้เพื่อติดต่อกับคุณเพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณได้รับข้อความ ติดต่อเกี่ยวกับสถานะการเป็นสมาชิก หรือเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเป็นไปของบริษัทเท่านั้น
ในขณะที่คุณสมัครเป็นสมาชิก เราจัดเก็บชื่อและที่อยู่เพื่อจัดเก็ยข้อมูลประชากรซึ่งจะไม่ถูกเปิดเผย ข้อมูลอื่นๆที่แสดงในประวัตจะถูกเปิดเผยให้สมาชิกท่านอื่นได้เห็น แต่เราจะไม่แสดงที่อยู่อีเมลล์และนามสกุลของคุณ
เวลาที่คุณติดต่อกับสมาชิก คุณควรระวังว่า ถ้าคุณบอกที่อยู่อีเมลล์ของคุณหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ บุคคลอื่นอาจนำอีเมลล์ของคุณไปใช้ในทางอื่นได้โดยไม่ได้รับอนุญาติ เพื่อ้ป็นการป้องกันเราจึงไม่อนุญาติให้แสดงที่อยู่อีเมลลและข้อมูลติดต่อ ส่วนตัวในประวัติ
เราจะบอกที่อยู่อีเมลล์ กับสมาชิกที่สามารถบอกรหัสผ่านของเมลล์นั้นได้เท่านั้น
ไม่ควรพิมพ์เลขบัตรเครดิตในประวัติ
เว็บนี้ไม่อนุญาติให้บุคคลที่อายุต่ำ 18 ปีใช้

ข้อมูลที่จัดเก็บ

เราจัดเก็บข้อมูล ดังนี้:

ข้อมูลในประวัติ
ข้อมูลเพื่อติดต่อ
ข้อมูลของผู้ใช้
ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลในประวัติและข้อมูลเพื่อารติดต่อ: ถ้าคุณสมัครเป็นสมาชิกเราจัดเก็บข้อมูลในตอนที่คุณสมัครเป็นสมาชิก นอกเหนือจาก ที่อยู่อีเมลล์ และนามสกุล ข้อมูลอื่นๆจะถูกแสดง French-Asia.com เราจัดเก็บที่อยู่อีเมลล์เพื่อบอกแจ้งข่าว เราไม่แสดงให้กับบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานอื่น French-Asia.com

ข้อมูลของผู้ใช้: เราจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ เพื่อปรับปรุงการบริการของเรา :-

จำนวนผู้เข้าใช้
ชนิดบราวเซอร์ที่ใช้
ข้อมูล URL
ที่อยู่ IP
จำนวนและชนิดของหน้าที่ใช้
วัน เวลา ที่เข้าใช้
ออกจาก URL

เหมือนกับเว็บไซต์อื่นๆ เราใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณ
ผู้สนับสนุนเว็บของเราอาจถูกจัดเก็บบนเครื่องของคุณ ถ้าคุณต้องการลบคุกกี้ กรุณาคลิกช่วยเหลือจากเว็บบราวเซอร์เพื่อดูขั้นตอน ถ้าคุณลบคุกกี้ออกไปคุณอาจจะใช้งานบางส่วรของเว็บไม่ได้

ข้อมูลทางการเงิน:ในบางกรณีเท่านั้นที่เราจะขอข้อมูลเพิ่ม เราใช้ข้อมูลทางการเงินรวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และอื่นๆเพื่อเก็บเงินจากการใชเบริการของเรา ถ้าคุณต้องการซื้อการเป็นสมาชิก ข้อมูลส่วนนั้นจะถูกใช้
ข้อมูลที่เว็บอื่นๆอาจใช้จากคุณ

คุณอาจพบเว็บไซต์ของเราจากเว็บอื่นๆ เว็บนั้นๆอาจจัดเก็บข้อมูลบางส่วนเพื่อนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ ซึ่งแตกต่างจากกฏความเป็นส่วนตัวของเรา เราแนะนำให้อ่านกฏความเป็นส่วนตัวของเว็บนั้นๆก่อน
ข้อมูลอาจถูกแสดง ถ้าเราได้รับหมายศาลเรียกขอข้อมูลนั้น

French-Asia.com ให้ความร่วมมือกับทางศาล ในด้าน สิทธิการครอบครอง การฉ้อโกง คุณอนุญาติให้เราใช้มูลนั้นถ้าถูกศาลร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เราเชื่อว่าการให้ความร่วมมือกับทางศาลเป็นการกระทำที่ถูกต้อง

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อ

แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการตลาด วางแผนโปรโมชัน วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ ในบางครั้งเราใช้ข้อมูลนั้นเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขความบกพร่อง เราอาจใช้ข้อมูลนั้นเพื่อช่วยจัดหาคู่ให้คุณหรือติดต่อกับคุณ

คุณตกลงว่าเราอาจใช้ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแผนการตลาด วางแผนโปรโมชัน วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และป้องกันการฉ้อโกง ในบางครั้งเราใช้ข้อมูลนั้นเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขความบกพร่อง
เราจัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างไร

ข้อมูลของถูกจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิค เราใช้การป้องกันหลายชั้นเพื่อให้มั่นใจว่านามสกุลและอีเมลล์ถูกเก็บเป็นความลับ
ความแม่นยำของข้อมูล

เราอนุญาติให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยการยืนยันรหัสผ่าน กรุณาติดต่อกับเราถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ


ทำอย่างไรเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวที่สูงสุด

ถ้าคุณต้องการความเป็นส่วนตัวที่สูงสุด คุณสามารถใช้ PGP (Pretty Good Privacy at www.pgp.com)หรือโปรแกรมอื่นเพิ่มขึ้น
ใช้รหัสผ่านที่ยากแก่การเดา ไม่ควรใช้ชื่อของคุณเป็นรหัสผ่าน เราแนะนำให้ใช้รหัสผ่านที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข
ไม่ควรบอกรหัสผ่านของคุณให้กับบุคคลอื่น

การปรับปรุงกฏการเป็นส่วนตัว

กฏความเป็นส่วนตัวของเราถูกแก้ไขเมื่อ พฤษภาคม 2548 แต่อาจแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฏหมายใหม่

 

contact us : contact@French-Asia.com